Category Archives: AKTUALNOŚCI

Inkubator innowacyjności+ – projekt na UJ

Nowy projekt, który uzyskał roczne finansowanie w ramach środków projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie realizowany przez członków Zespołu. Tytuł projektu to: „Nanokompozytowe materiały o właściwościach mikrobiologicznych opartych na immobilizowanych warstwach tlenku metalu osadzonych na podłożu metalicznym.„ Jest to projekt interdyscyplinarny z elementami chemii i mikrobiologii mający na celu opracowanie konkretnego rozwiązania technicznego. Uniwersytet Jagielloński w latach 2017-2018 realizuje projekt „Inkubator innowacyjności+” w ramach przedsięwzięcia Ministra… | » WIĘCEJ

Wykład na zaproszenie

Dr Przemysław Jodłowski w dniu 22 września 2017 r. prowadził wykład na zaproszenie w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego podczas seminarium: „Techniki spektroskopii molekularnej: nowe idee, zaawansowane rozwiązania, nowoczesna aparatura badawcza, wymiana doświadczeń” organizowanym przez firmę Spectro-Lab. Tematem prezentowanego wykładu były różne zastosowania spektroskopii w podczerwieni bazujące na obecnych osiągnięciach Zespołu. źródło zdjecia: link

Wystąpienia na konferencji ICMS 2017 w Białce Tatrzańskiej

3.09-7.09.2017 w Białce Tatrzańskiej miała miejsce kolejna edycja konferencji – XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Functional Materials – której głównym tematem były zagadnienia związane z zastosowaniem spektroskopii w badaniach materiałowych. Nasz Zespół zaprezentował się tam uczestnicząc w sesjach wykładowych oraz posterowych. Tematy zaprezentowanych wystąpień można znaleźć poniżej: P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In… | » WIĘCEJ

Sukces w konkursie TRL+ w ramach projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

Znane są już wyniki konkursu TRL+ w ramach projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +, w którym wniosek złożony przez nasz Zespół uzyskał dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł! Dofinansowanie to ma na celu wsparcie prac zmierzających do podniesienia gotowości wdrożeniowej technologii i ich przyszłej komercjalizacji.  

Konferencja CSI XL w Pizie

W dniach 11-16 czerwca 2017 aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji „Colloquium Spectroscopicum Internationale XL„, która miała miejsce w Congress Palace w Pizie (Włochy). Cylkiczna konferencja ma swoje początki w latach 50′ XIX wieku, swoją tematyką pokrywa szerokie badania spektroskopowe – zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i aplikacyjne.   W trakcie konferencji nasze wyniki przedstawiliśmy w formie dwóch komunikatów oraz 4 posterów: „New sonochemically assisted synthesis of structured… | » WIĘCEJ

Wizyta w Biogazowni w Działyniu

Dotychczasowe badania umożliwiły nam nawiązanie współpracy z Pracownią Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Politechniki Poznańskiej. W dniach 25-26 kwietnia mieliśmy możliwość zapoznania się z ciekawymi badaniami prowadzonymi w przez grupę badawczą zajmującą się zagadnieniami przeróbki biomasy w procesie fermentacji metanowej, a także wizytować biogazownię w Działyniu (gmina Kłecko, Wielkopolska). Dr inż. Andrzej Lewicki dokonał bardzo ciekawej prezentacji  gospodarstwa rolnego wyposażonego we własną biogazownię, dzięki czemu… | » WIĘCEJ

Artykuł w Journal of Catalysis

Artykuł, którego autorami są członkowie naszego Zespołu, jest już dostępny online w Journal of Catalysis (IF 7,240!). Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.” In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface”. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951717301100

Warsztaty Design Thinking

W dniach 25-26.03.2017 r. na Politechnice Krakowskiej odbyły się warsztaty design thinking dla Studentów Wydziału Architektury. Organizatorem wydarzenia była spółka INTECH PK. W ramach warsztatów studenci pracowali nad designem nowego konwertera katalitycznego. Wypracowane pomysły były bardzo interesujące i spotkały się z dużym zaciekawieniem naszego Zespołu.      

Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne 2017

Tegoroczne XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne odbyło się  w dniach 15-17 III 2017 r. w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Przedstawiciele naszego zespołu, jak i grup, z którymi współpracujemy, zaprezentowali wyniki prowadzonych badań. Dr inż. P. Jodłowski wygłosił prezentację typu flash oral pt. „In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel… | » WIĘCEJ