20th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials w Wenecji

By | sierpień 20, 2018

image2

W dniach 13-14 sierpnia 2018 r. dr hab. inż. Przemysław Jodłowski wraz z dr. inż. Romanem Jędrzejczykiem uczestniczyli w międzynarodowej konferencji ICNNAM 2018 : 20th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials odbywającej się w Wenecji (Włochy).  Wystąpienia na konferencji przedstawiały dotychczasowe osiągnięcia zespołu w trwających projektach. Wygłoszone prezentacje nosiły tutuły:

  • Sonochemically Prepared Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion (poster + flash oral)
    Przemyslaw J. Jodlowski, Roman J. Jedrzejczyk, Damian K. Chlebda, Anna Dziedzicka, Lukasz Kuterasinski, Anna Gancarczyk, Maciej Sitarz
  • Nanocomposite Metal Material: Study of Antimicrobial and Catalytic Properties (poster + flash oral)
    Roman J. Jedrzejczyk, Damian K. Chlebda, Anna Dziedzicka, Rafal Wazny, Agnieszka Domka,Martynę Janicka, Monika Hanula, Maciej Sitarz, Przemyslaw J. Jodlowski

Konferencja ICNNAM 2018  miała na celu spotkanie czołowych naukowców akademickich, naukowców i badaczy w celu wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań we wszystkich aspektach nanonauki, nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Jest także doskonałą interdyscyplinarną platformą dla naukowców, praktyków i nauczycieli do prezentacji i dyskusji najnowszych innowacji, trendów, problemów i rozwiązań przyjętych w tych dziedzinach.

image1 IMG_2143