Podsumowanie projektu Inkubator Innowacyjności +

By | listopad 10, 2018

obr i

9 listopada na Wydziale Chemii UJ miało miejsce wydarzenie Demo Day II+. W tym dniu dr inż. Roman Jędrzejczyk zaprezentował podsumowanie badań przedwdrożeniowych, które udało się przeprowadzić dzięki finansowaniu z projektu Inkubator Innowacyjności +.

IMG_2944