Projekt realizowany jest przez zespół naukowy Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Przemysław Jodłowski

Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
Kierownik projektu

Pracownik Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafine- ryjnych Instytutu Chemii i Technologii Organicznej (WIiTCh). Aktywny uczestnik projektów badawczych, m.in.: Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii; Projekt POMOST, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Projekt PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki, „Projektowanie aktywnych nanostruktur katalitycznych na nośnikach w postaci struktur krótkokanałowych do dopalania metanu i węglowodorów – mechanizm i kinetyka reakcji”, kierownik projektu. Najważniejsze zainteresowania naukowe to katalityczne dopalanie, dopalanie VOC, katalizatory tlenkowe, reaktory strukturalne, spektroskopia in-situ. Doświadczenie w pracy badawczej zdobywał m.in. w Wielkiej Brytanii (University of Bath, Department of Chemical Engineering), Francji (Laboratoire Catalyse et Spectrochimie – LCS CAEN) i Polsce (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin).

WIĘCEJ

Wykształcenie:
Dr inż. (2013) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii: Chemia;
2013 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii: Międzynarodowe Projekty Doktoranckie „International PhD – Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – New Materials – Modern Technologies – Sustainable Concepts” – (MPD);
Mgr inż. – (2009) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Technologia chemiczna: specjalność: Ochrona Środowiska w Przemyśle Energetycznym i Chemicznym;

Publikacje:

 1. A. Gancarczyk, M. Iwaniszyn, M. Piątek, M. Korpyś, K. Sindera, P.J. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, Catalytic Combustion of Low-Concentration Methane on Structured Catalyst Supports, Ind. Eng. Chem. Res. (2018) 57, 10281−10291
 2. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterisation and Activity Study, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, vol. 12 (8) (2018)
 3. D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553
 4. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy: Spectrochim. Acta A, 192 (2018) 201-210; IF: 2.536
 5. R.J. Jędrzejczyk, K. Turnau, P.J.Jodłowski, D.K. Chlebda, T. Łojewski, J. Łojewska, Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral, Nanomaterials, 7(9) (2017), 240, 1-11, IF: 3.553
 6. P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci., 427 (2018), 563–574. IF: 3.387
 7. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, Nanomaterials, 7 (2017) 174, 1-17, IF: 3.553
 8. P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Gancarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, DeNOx Abatement Modelling over Sonically Prepared Copper USY and ZSM5 Structured Catalysts. Catalysts, 7 (2017) 205, IF: 3.082
 9. D. K. Chlebda , P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, 2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 186 (2017) 44–51, IF: 2.536
 10. A. Gancarczyk, M. Piątek, M. Iwaniszyn, P.J. Jodłowski, J. Łojewska, J. Kowalska, A. Kołodziej, Catalysts. 7 (2017) 124. doi:10.3390/catal7040124
 11. M. Piątek, A. Garncarczyk, M. Iwaniszyn, P.J. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, AIChE J. (2017). doi:10.1002/aic.15730
 12. M. Iwaniszyn, M. Piątek, A. Gancarczyk, P.J. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, Int. J. Heat Mass Transf. 109 (2017) 778–785. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.02.019
 13. P. J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, Journal of Catalysis 350 (2017) 1-12; IF 7,240
 14. Jodłowski P., Jędrzejczyk R.; Garncarczyk A.; Łojewska J.; Kołodziej A., New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst activity tests: problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate; Chem.ical Eng. Sci. 162 (2017) 322–331, IF 2,750
 15. P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion, Topics in Catalysis 60 (2017) 318–325; IF: 2.365
 16. P.J. Jodłowski, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, A. Węgrzynowicza, A. Kołodziej, J. Łojewska, In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement. Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 132-140; IF 1,602
 17. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Rogulska, A. Wach, P. Kuśtrowski, M. Sitarz, et al., Spectroscopic characterization of Co3O4 catalyst doped with CeO2 and PdO for methane catalytic combustion., Spectrochim. Acta. A. Mol. Biomol. Spectrosc. 131 (2014) 696-701, IF 2,163
 18. M. Iwaniszyn, J. Ochońska, A. Gancarczyk, P. Jodłowski, A. Knapik, J. Łojewska, et al., Short-Channel Strctured Reactor as a Catalytic Afterburner, Top. Catal. 56 (2013) 273-278, IF 2,220
 19. M. Iwaniszyn, J. Ochońska, P. Jodłowski, J. Łojewska, A. Matuszek-Chmurowska, A. Kołodziej, Microstructured Reactor as a Pre-Turbo Catalytic Converter, Top. Catal. 56 (2013) 384-389, IF 2,220
 20. P.J. Jodłowski, R. Gołąb, J. Kryca, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, S.T. Kolaczkowski, et al., A Comparison Between Monolithic and Wire Gauze Structured Catalytic Reactors for CH4 and CO Removal from Biogas-Fuelled Engine Exhaust, Top. Catal. 56 (2013) 390-396, IF 2,220
 21. P.J. Jodłowski, J. Kryca, M. Iwaniszyn, R. Jędrzejczyk, J. Thomas, A. Kołodziej, et al., Methane combustion modelling of wire gauze reactor coated with Co3O4-CeO2, Co3O4-PdO catalysts, Catal. Today. 216 (2013) 276-282, IF 3,420
 22. P.J. Jodłowski, J. Kryca, a. Rogulska, B. Gil, M. Iwaniszyn, J. Łojewska, et al., Advantages of a wire gauze structured reactor with a zeolite (Cu-USY) catalyst for NH3-SCR of NOx, Chem. Eng. J. 214 (2013) 319-326, IF 4,181
 23. J. Łojewska, A. Knapik, A. Kołodziej, P. Jodłowski, Far Field Combined AFM and Micro-Raman Imaging for Characterisation of Surface of Structured Catalysts: Example of Pd Doped CoOx Catalysts on Precalcined Kanthal Steel, Top. Catal. 56 (2013) 1088-1095, IF 2,220
 24. J. Łojewska, A. Knapik, P. Jodłowski, T. Łojewski, A. Kołodziej, Topography and morphology of multicomponent catalytic materials based on Co, Ce and Pd oxides deposited on metallic structured carriers studied by AFM/Raman interlaced microscopes, Catal. Today. 216 (2013) 11-17, IF 2,220
 25. J. Ochońska, A. Rogulska, P.J. Jodłowski, M. Iwaniszyn, M. Michalik, W. Łasocha, et al., Prospective Catalytic Structured Converters for NH3-SCR of NOx from Biogas Stationary Engines: In Situ Template-Free Synthesis of ZSM-5 Cu Exchanged Catalysts on Steel Carriers, Top. Catal. 56 (2013) 56-61, IF 2,220
 26. J. Ochońska-Kryca, M. Iwaniszyn, M. Piątek, P.J. Jodłowski, J. Thomas, A. Kołodziej, et al., Mass transport and kinetics in structured steel foam reactor with Cu-ZSM-5 catalyst for SCR of NOx with ammonia, Catal. Today. 216 (2013) 135-141, IF 3,420
 27. M. Iwaniszyn, J. Ochońska, P. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, Bardzo krótkie monolity o przekroju trójkątnym dla szybkich reakcji katalitycznych, Przem. Chem. 91 (2012) 1435-1438, IF 0,367
 28. A. Kołodziej, J. Lojewska, M. Iwaniszyn, P. Jodłowski, J. Ochońska, A. Rogulska, et al., Combustion of volatile organic compounds by using catalysts deposited on a wire gauze substrate [Dopalanie lotnych zwiazków organicznych na katalizatorach na nośniku siatkowym], Przem. Chem. 91 (2012) 2231-2234, IF 0,367
 29. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Iwaniszyn, P. Jodłowski, J. Ochońska, A. Rogulska, et al., Mass transfer and flow resistance for sinusoidal short-channel catalytic internals [Transport masy i opory przepływu dla krótkokanałowych sinusoidalnych wypełnień katalitycznych], Przem. Chem. 91 (2012) 2074-2078, IF 0,367
 30. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński, M. Iwaniszyn, J. Ochońska, P. Jodłowski, et al., Technically rational optimization of catalytic chemical reactors [Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych], Przem. Chem. 91 (2012) 1457-1462, IF 0,367
 31. A. Kołodziej, J. Łojewska, J. Tyczkowski, P. Jodłowski, W. Redzynia, M. Iwaniszyn, et al., Coupled engineering and chemical approach to the design of a catalytic structured reactor for combustion of VOCs: Cobalt oxide catalyst on knitted wire gauzes, Chem. Eng. J. 200-202 (2012) 329-337, IF 4,181
 32. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński, A. Gancarczyk, P. Jodłowski, Heat transfer and flow resistance for stacked wire gauzes: Experiments and modelling, Int. J. Heat Fluid Flow. 33 (2012) 101-108, IF 2,360
 33. J. Ochońska, P. Jodłowski, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, J. Łojewska, Structured reactor for NOx reduction. Activity and synthesis methods for structured zeoiitic pactangs exchanged with copper cation [Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do redukcji tlenków azotu. Ocena aktywności I metody syntezy kataliza, Przem. Chem. 91 (2012) 1842-1845, IF 0,367
 34. J. Ochońska, D. McClymont, P.J. Jodłowski, A. Knapik, B. Gil, W. Makowski, et al., Copper exchanged ultrastable zeolite Y – A catalyst for NH3-SCR of NOx from stationary biogas engines, Catal. Today. 191 (2012) 6-11, IF 3,420
 35. Lojewska; J, Kryca; J., Rogulska; A., Jodłowski; P.J, Iwaniszyn; M., Gil; B., Sitarz; M., Kołodziej; A., Łojewski, T. (2014) Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: catalyst layering and characterisation of active sites. Applied Catalysis A, IF 3,410 wysłane do recenzji;
 36. P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, J. Kryca, A. Knapik, K. Kurleto, A. Kołodziej, J. Łojewska, Methane catalytic combustion over structured reactors: kinetics and reaction mechanisms, Catalysis Today, IF 3.309, wysłane do recenzji;
 37. J. Kryca, M. Iwaniszyn, M. Piątek, P. J. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, R. Pędrys, A. Wróbel, J. Łojewska, A. Kołodziej, Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia, Catalysis Today, IF 3.309, wysłane do recenzji;
 38. P. J. Jodłowski, D. McClymont, R. J. Jędrzejczyk, A. Knapik, P. Stelmachowski, J. Kryca A. Kołodziej, J. Łojewska, Structured catalytic converter based on cobalt spinel for VOC and methane catalytic removal from biogas engines: approach to evaluation of intrinsic kinetic parameters and mass transport, w przygotowanu.


Dr inż. Anna DziedzickaDr inż. Anna Dziedzicka
Synteza i optymalizacja składu katalizatorów do usuwania tlenków azotu na katalizatorach strukturalnych. Badania kinetyki – opracowanie równań kinetycznych. Korelacje struktury i aktywności katalitycznej

Zajmuje się zagadnieniami katalizy i inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy katalizatorów opartych na tlenkach metali oraz zeolitów. Wśród głównych zainteresowań naukowych dr inż. A. Dziedzickiej wymienić należy syntezę oraz modyfikację mezoporowatych sit molekularnych ze szczególnym uwzględnieniem zeolitów oraz ich charakterystykę fizykochemiczną. W dotychczasowych badaniach wykorzystywała m.in. Spektroskopię Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) w ciele stałym, dyfraktometrię rentgenowską  (XRD), sorpcję gazów, spektroskopię w podczerwieni (FTIR), temperaturowo programowaną desorpcję amoniaku (TPD-NH3) oraz chromatografię gazową (GC).

WIĘCEJ

Wykształcenie:
Dr inż. (2015) – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości”;
Mgr inż. (2009) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Kierunek: Technologia chemiczna, 5-letnie studia magisterskie, Specjalność: Ochrona Środowiska w Energetyce i Przemyśle Chemicznym;

Publikacje:

 1. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterisation and Activity Study, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, vol. 12 (8) (2018)
 2. D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553
 3. P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci., 427 (2018), 563–574, 1-17, IF: 3.387
 4. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, Nanomaterials, 7 (2017) 174. IF: 3.553
 5. A. Dziedzicka, B. Sulikowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, ‚Catalytic and physicochemical properties of modified natural clinoptilolite’, Catal. Today, 256 (2015), 50-58.
 6. A. Dziedzicka, ‚Physicochemical and catalytic properties of modifed clinoptilolite from Slovakia” rozdział „Proceedings of the ISD Workshops” (Eds., M. Perzanowski, J. Pawłowski, M. Chrobak, J. Moroń), (ISBN 978-83-925779-3-5), K&K reklama poligra?a, Kraków, 2013, pp. 123-126.
 7. A. Dziedzicka, „Naturalny i dealuminiowany klinoptylolit: przegląd dotychczasowych badań”, – rozdział monografii, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3. Creative Science – Monografia 2012 (red. M. Kuczera), (ISBN 978-83-63058-25-8), t. V, wydawnictwo: Creativetime, 2012, Kraków, s. 33-40.


Marzena IwaniszynDr inż. Marzena Iwaniszyn
Symulacje pracy reaktora i eksperymenty w skali ćwiećtechnicznej

Asystent w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w modelowaniu reaktorów chemicznych oraz pomiarów katalitycznych w dużej skali. Jej praca naukowa znalazła odzwierciedlenie w licznych publikacjach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie badania reakcji w dużej skali i tworzenia instalacji pilotażowych.

WIĘCEJ

Wykształcenie:
Dr inż. (2014) – „Hydraulika i transport ciepła i masy w krótkokanałowych wypełnieniach strukturalnych”, dziedzina inżynieria chemiczna, specjalność inżynieria reaktorów chemicznych, Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN Gliwice.
Mgr inż. (2010) – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria chemiczna, tytuł magistra inżyniera

Publikacje:

 1. Iwaniszyn M., Łojewska J., Kołodziej A., 2013, Computational fluid dynamics of heat transfer and flow resistance in short channels: detailed description, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN Z. 17: 59 – 79.
 2. Piątek M., Iwaniszyn M., Gancarczyk A., Janus B., Kleszcz T., Kryca J., Owczarek F., Kołodziej A., 2013, Opory przepływu I zjawiska transport dla piany metalowej: wyniki badań eksperymentalnych, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN Z. 17: 93 – 103.
 3. Ochońska-Kryca J., Iwaniszyn M., Piątek M., Jodłowski P.J., Thomas J., Kołodziej A., Łojewska J., 2013, Mass transport and kinetics in structured steel foam reactor with Cu-ZSM-5 catalyst for SCR of NOx with ammonia, Catalysis Today 216: 135 – 141.
 4. Jodłowski P.J., Kryca J., Iwaniszyn M., Jędrzejczyk R., Thomas J., Kołodziej A., Łojewska J., 2013, Methane combustion modeling of wire gauze reactor coated with Co3O4-CeO2, Co3O4-PdO catalysts, Catalysis Today 216: 276 – 282.
 5. Jodłowski P.J., Kryca J., Rogulska A., Gil B., Iwaniszyn M., Łojewska J., Kołodziej A., 2013, Advantages of a wire gauze structured reactor with a zeolite (Cu-USY) catalyst for NH3-SCR 48 / 57 Suma kontrolna: 1180-CFCB-1391-50A3 of NOx, Chemical Engineering Journal 214: 319 – 326.
 6. Ochońska J., Rogulska A., Jodłowski P.J., Iwaniszyn M., Michalik M., Łasocha W., Kołodziej A., Łojewska J., 2013, Prospective catalytic structured converters for NH3-SCR of NOx from biogas stationary engines: in situ template-free synthesis of ZSM-5 Cu exchanged catalysts on steel carriers, Topics in Catalysis 56: 56 – 61.
 7. Iwaniszyn M., Ochońska J., Gancarczyk A., Jodłowski J., Knapik A., Łojewska J., Janowska-Renkas E., Kołodziej A., 2013, Short-channel structured reactor as a catalytic afterburner, Topics in Catalysis 56: 273 – 278.
 8. Iwaniszyn M., Ochońska J., Jodłowski P.J., Łojewska J., Matuszek-Chmurowska A., Kołodziej A., 2013, Microstructured reactor as a pre-turbo catalytic converter, Topics in Catalysis 56: 384 – 389.
 9. Jodłowski P.J., Gołąb R., Kryca J., Kołodziej A., Iwaniszyn M., Kolaczkowski S.T., Łojewska J., 2013, A comparison between monolithic and wire gauze structured catalytic reactors for CH4 and CO removal from biogas-fuelled engine exhaust, Topics in Catalysis 56: 390 – 396.
 10. Gancarczyk A., Leszczyński B., Wróbel A., Maresz K., Iwaniszyn M., Łojewska J., Kołodziej A., 2012, Piany stałe jako alternatywa dla złoża usypanego w reaktorach trójfazowych, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN Z. 16: 31 – 38.
 11. Kołodziej A., Łojewska J., Tyczkowski J., Jodłowski P., Redzynia W., Iwaniszyn M., Zapotoczny S., Kuśtrowski P., 2012, Coupled engineering and chemical approach to the design of a catalytic structured reactor for combustion of VOCs: Cobalt oxide catalyst on knitted wire gauzes, Chemical Engineering Journal 200 – 202, 329 – 337.
 12. Kołodziej A., Łojewska J., Iwaniszyn M., Jodłowski P., Ochońska J., Rogulska A., Gancarczyk A., Matuszek-Chmurowska A., Tyczkowski J., 2012, Dopalanie lotnych związków organicznych na katalizatorach na nośniku siatkowym, Przemysł Chemiczny 11: 2231 – 2234.
 13. Kołodziej A., Łojewska J., Iwaniszyn M., Jodłowski P., Ochońska J., Rogulska A., Gancarczyk A., Matuszek-Chmurowska A., 2012, Transport masy i opory przepływu dla krótkokanałowych sinusoidalnych wypełnień katalitycznych, Przemysł Chemiczny 10: 2074 – 2078.
 14. Ochońska J., Jodłowski J., Iwaniszyn M., Kołodziej A., Łojewska J., 2012, Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do redukcji tlenków azotu. Ocena aktywności i metody syntezy katalizatorów na bazie zeolitów wymienionych kationem miedzi, Przemysł Chemiczny 9: 1842 – 1845.
 15. Kołodziej A., Łojewska J., Jaroszyński M., Iwaniszyn M., Ochońska J., Jodłowski P., 2012, Racjonalna technicznie optymalizacja katalitycznych reaktorów chemicznych, Przemysł Chemiczny 7: 1457 – 1462.
 16. Iwaniszyn M., Ochońska J., Jodłowski P., Kołodziej A., Łojewska J., 2012, Bardzo krótkie monolity o przekroju trójkątnym dla szybkich reakcji katalitycznych, Przemysł Chemiczny 7: 1435 – 1438.
 17. Iwaniszyn M., Jaroszyński M., Ochońska J., Łojewska J., Kołodziej A., 2011, Heat and mass transfer analogy for the laminar flow: discussion of the problem, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN Z. 15: 37 – 46.
 18. Iwaniszyn M., Ochońska J., Łojewska J., Janus B., Kleszcz T., Kołodziej A., 2011, Opory przepływu, transport ciepła i masy dla trójkątnych wypełnień krótkokanałowych, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN Z. 15: 93 – 106.
 19. Kołodziej A., Łojewska J., Łojewski T., Iwaniszyn M., 2011, Short-channel structures of triangular cross-section, International Journal of Heat and Mass Transfer 54: 3291 – 3295.
 20. Iwaniszyn M., Jodłowski P., Ochońska J., Łojewska J., Kołodziej A., 2012, Struktury krótkokanałowe o przekroju sinusoidalnym: opory przepływu i współczynniki transportu, Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska, Warszawa-Serock, 93-98 – materiały konferencyjne.
 21. Iwaniszyn M., Kołodziej A., 2011, Heat, mass and momentum transfer for short-channel structured reactor, Proceedings of International Conference InterTech2011, Poznań, 307 – 311. materiały konferencyjne.


zespol_roman_jedrzejczykDr inż. Roman Jędrzejczyk
Synteza i optymalizacja składu katalizatorów do dopalania na nośnikach strukturalnych. Optymalizacja reaktora – modelowanie CFD transportu ciepła i masy

Adiunkt naukowy w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były uczestnik anglojęzycznych studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie katalizy i ochrony środowiska oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie analityki środowiska. Jest specjalistą z zakresu katalizy oraz chemii analitycznej. Specjalizuje się w szeregu metod analitycznych m.in. XRF, IR, UV-Vis, Raman, MS, XRD, XPS, AAS, HPLC, mikroskopowych oraz obrazowania hiperspektralnego. W ramach działalności naukowej poza uczestnictwem w projektach badawczych nabrał doświadczenia w sferze kontaktu z przemysłem i instytucjami użyteczności publicznej m.in. – Zamek Królewski na Wawelu, Państwowa Straż Pożarna, Synthos S.A.

WIĘCEJ

Wykształcenie:

Dr inż. (2015) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii: Chemia;
2013 – Uniwersytet Jagielloński, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”.
Mgr (2012) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Analityka Środowiska;
2012: Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowanie pedagogiczne do nauczania chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej;
Mgr inż. (2009) – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Ochrona Środowiska w Energetyce i Przemyśle Chemicznym;
Technik elektronik – 2004: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Technikum Elektroniczne, Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa;

Publikacje:

 1. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterisation and Activity Study, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, vol. 12 (8) (2018)
 2. R. Ważny, P. Rozpądek, R. J. Jędrzejczyk, M. Śliwa, A. Stojakowska, T. Anielska, K.Turnau, Does co-inoculation of Lactuca serriola with endophytic and arbuscular mycorrhizal fungi improve plant growth in a polluted environment?, Mycorrhiza (2018) 1-12; IF:3,047
 3. Rozpądek, A. Domka, R. Ważny, M. Nosek, R. Jędrzejczyk, K. Tokarz, K. Turnau, How does the endophytic fungus Mucor sp. improve Arabidopsis arenosa vegetation in the degraded environment of a mine dump?, Environmental and Experimental Botany 147 (2018) 31-42, IF: 4,369
 4. R.J. Jędrzejczyk, K. Turnau, D.K. Chlebda, D. Pawcensis, P.J. Jodłowski, P. Przybysz, T. Łojewski, M. Sitarz, J. Łojewska, Paper material containing Ag cations immobilised in faujasite: synthesis, characterisation and antibacterial effects, Cellulose (2017) 1-12; IF:3,417
 5. D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553
 6. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy: Spectrochim. Acta A, 192 (2018) 201-210; IF: 2.536
 7. R.J. Jędrzejczyk, K. Turnau, P.J.Jodłowski, D.K. Chlebda, T. Łojewski, J. Łojewska, Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral, Nanomaterials, 7(9) (2017), 240, 1-11, IF: 3.553
 8. P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci., 427 (2018), 563–574. IF: 3.387
 9. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, Nanomaterials, 7 (2017) 174, 1-17, IF: 3.553
 10. P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Gancarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, DeNOx Abatement Modelling over Sonically Prepared Copper USY and ZSM5 Structured Catalysts. Catalysts, 7 (2017) 205, IF: 3.082
 11. D. K. Chlebda , P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, 2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 186 (2017) 44–51, IF: 2.536
 12. J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, Journal of Catalysis 350 (2017) 1-12; IF 7,240
 13. Jodłowski P., Jędrzejczyk R.; Garncarczyk A.; Łojewska J.; Kołodziej A., New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst activity tests: problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate; Chem.ical Eng. Sci. 162 (2017) 322–331, IF 2,750
 14. P.J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion, Topics in Catalysis 60 (2017) 318–325; IF: 2.365
 15. P.J. Jodłowski, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, A. Węgrzynowicza, A. Kołodziej, J. Łojewska, In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement. Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 132-140; IF 1,602
 16. P.J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Plasma deposited cobalt oxide structured catalyst for VOC combustion from biogas fuelled engines, CAPOC 10 Preprints, vol.2,p. 295-308, Universite Libre de Brussels, 28-30.10. 2015
 17. J. Łojewska, T. Łojewski, Jacob L. Thomas, R. J. Jędrzejczyk, D. Pawcenis, J. Milczarek, B. Gil, A.Kołodziej, K. Turnau, 2015, Modified nanocomposite material, method for its production and its application, PCT/IB2015/053408 – zgłoszenie patentowe.
 18. J. Łojewska, T. Łojewski, Jacob L. Thomas, R. J. Jędrzejczyk, D. Pawcenis, J. Milczarek, B. Gil, A.Kołodziej, 2015, Modyfikowany materiał nanokompozytowy, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie, zgłoszenie patentowe, nr UPRP: P.411409 [WIPO ST 10/C PL411409]
 19. J. Łojewska, T. Łojewski, Jacob L. Thomas, R. J. Jędrzejczyk, D. Pawcenis, J. Milczarek, B.Gil, A.Kołodziej, 2014, Materiał nanokompozytowy, sposób wytwarzania materiału nanokompozytowego oraz jego zastosowanie, zgłoszenie patentowe, nr UPRP: P.408177 [WIPO ST 10/C PL408177]
 20. Jodłowski, P.J. , J?drzejczyk, R.J., Rogulska, A., Wach, A., Kuśtrowski, P., Sitarz, M., Łojewski, T., Kołodziej, A., Łojewska, J.; Spectroscopic characterization of Co3O4 catalyst doped with CeO2 and PdO for methane catalytic combustion, Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 131, 15 October 2014, Pages 696-701, LC -0, MNiSW – 25, IF scopus 2013: 2.115
 21. Jodłowski P.J., Kryca J., Iwaniszyn M., Jędrzejczyk R., Thomas J., Kołodziej A., Łojewska J. Methane combustion modelling of wire gauze reactor coated with Co3O4-CeO2, Co3O4-PdO catalysts, Catalysis Today, (2013) ISSN: 09205861, DOI: 10.1016/j.cattod.2013.07.009, MNiSW: 40, LC=1, IF scopus 2013: 3,124
 22. P. J. Jodłowski, R. Gołąb, J. Kryca, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, S. T. Kolaczkowski, J. Łojewska, A Comparison Between Monolithic and Wire Gauze Structured Catalytic Reactors for CH4 and CO Removal from Biogas-Fuelled Engine Exhaust, Topics in Catalysis, (2013), 55, DOI: 10.1007/s11244-013-9985-5, MNiSW: 35, IF scopus 2013: 2,376
 23. T. Łojewski, J.Thomas, R. Gołąb, J. Kawałko and Joanna Łojewska, Light ageing with simultaneous colorimetry via fibre optics reflection spectrometry, Review of Scientific Instruments (2011), 82(7), DOI: 10.1063/1.3606645, MNiSW: 30, IF scopus 2013: 1,173
 24. Roman Gołąb, Tomasz Łojewski, Czy skanowanie jest realnym zagrożeniem dla zbiorów muzealnych, Notes Konserwatorski nr 15, 2012, s. 103-110, ISSN: 1509-5681 MNiSW: 0, IF=0
 25. Tomasz Łojewski, Roman Gołąb, Jacob L. Thomas, Microfadometria – sposób na wyznaczanie światłotrwałości oryginałów, Notes Konserwatorski nr 15, 2012, s. 97-102, ISSN: 1509-5681 MNiSW: 0, IF=0
 26. P.J. Jodłowski, R. Gołąb, J. Ochońska, A. Kołodziej, M. Iwaniszyn, S.T. Kolaczkowski, J. Łojewska: Wire gauze reactor for CH4 and CO removal from biogas-fuelled engine exhaust, Preprints, 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Brussels, August 2012, Preprints, 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Brussels, vol. 3 s. 289-297 materiały konferencyjne.


zespol_kuterasinskiDr inż. Łukasz Kuterasiński
Testy obciążeniowe katalizatorów na rzeczywistych mieszaninach reakcyjnych

Dr Kuterasiński zajmuje się zagadnieniami związanymi z syntezą oraz charakterystyką fizykochemiczną zeolitów oraz ich analogów strukturalnych (m.in. boralitów). Szczególnie interesują go badania z zast. spektroskopii w podczerwieni – zarówno w aspekcie strukturalnym (w zakresie drgań szkieletowych), jak i w badaniu kwasowości z wykorzystaniem zasadowych cząsteczek sond (m.in. pirydyny czy też amoniaku).

WIĘCEJ

Wykształcenie:
Dr inż. (2015) – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zespół Funkcjonalizowanych Sit Molekularnych, Rozprawa doktorska: „Natura protonowych centrów kwasowych w zeolitach typu MFI izomorficznie podstawionych borem”;
Inż. (2013) Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kierunek: Inżynieria Materiałowa. Praca inżynierska: „Immobilizacja odpadów szkodliwych metodą witryfikacji”;
Mgr inż. (2011) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw. Kierunek: Technologia Paliw. Praca dyplomowa: „The investigation of modified silica- aluminas as catalysts for the removal of Volatile Organic Compounds.”

Publikacje:

 1. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterisation and Activity Study, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, vol. 12 (8) (2018)
 2. D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553
 3. P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci.,427 (2018), 563–574. IF: 3.387
 4. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, Nanomaterials, 7 (2017) 174. IF: 3.553
 5. P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Gancarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, DeNOx Abatement Modelling over Sonically Prepared Copper USY and ZSM5 Structured Catalysts. Catalysts, 7 (2017) 205, IF: 3.082
 6. M. Motak, Ł. Kuterasiński, B. Samojeden, P. Da Costa;”Catalytic activity of layered aluminosilicates for VOC oxidation in the presence of NOx”; Comptes Rendus Chimie (w druku);
 7. Ł. Kuterasiński, M. Derewiński; „On the nature of Br?nsted acid sites generated in MFI type of zeolite isomorphously substituted with boron” w „Proceedings of the ISD Workshops”, eds. M. Perzanowski i in., Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology, Kraków (2013) 143;
 8. M. Motak, P. Da Costa, Ł. Kuterasiński; „Modified layered clays as catalysts for ethanol oxidation”; Catalysis Today 176 1 (2011) 154;


Mgr Damian ChlebdaMgr Damian Chlebda
Charakterystyka centrów aktywnych katalizatorów za pomocą metod in situ i operando. Badanie właściwości transportowych nośników i nośników z katalizatorami

Doktorant w Zespole Kinetyki Reakcji Heterogenicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania zmierzają do opracowania metod spektroskopowej analizy powierzchni umożliwiającej określenie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizatorów. Do tego celu wykorzystuje różne techniki spektroskopowe w układach in situ oraz operando, jak również jedno z nielicznych połączeń spektroskopii sił atomowych ze spektroskopią ramanowską (AFM/Raman). Swoją pracę magisterską poświęcił implementacji nowej techniki spektroskopowej, jaką jest obrazowanie hiperspektralne (HSI) do oceny efektów dezynfekcji obiektów dziedzictwa kulturowego za pomocą plazmy niskotemperaturowej.

WIĘCEJ

Wykształcenie:
Od 2014: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Studia Doktoranckie;
2012 – 2014: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Analityka Środowiskowa, magister chemii;
2012 – 2013: Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowanie pedagogiczne do nauczania chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej;
2009 – 2012: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, licencjat;

Publikacje:

 1. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, S. Górecka, L. Chmielarz, M. Sitarz, Sonochemically Prepared Zeolite Catalysts in the Reduction of NOx by NH3 in Lean Gas Conditions: Catalyst Characterisation and Activity Study, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, vol. 12 (8) (2018)
 2. D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553
 3. D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy: Spectrochim. Acta A, 192 (2018) 201-210; IF: 2.536
 4. R.J. Jędrzejczyk, K. Turnau, P.J.Jodłowski, D.K. Chlebda, T. Łojewski, J. Łojewska, Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral, Nanomaterials, 7(9) (2017), 240, 1-11, IF: 3.553
 5. P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci., 427 (2018), 563–574. IF: 3.387
 6. P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, Nanomaterials, 7 (2017) 174, 1-17, IF: 3.553
 7. P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Gancarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, DeNOx Abatement Modelling over Sonically Prepared Copper USY and ZSM5 Structured Catalysts. Catalysts, 7 (2017) 205, IF: 3.082
 8. D. K. Chlebda , P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, 2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 186 (2017) 44–51, IF: 2.536
 9. J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, Journal of Catalysis Journal of Catalysis 350 (2017) 1-12; IF 7,240
 10. P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion, Topics in Catalysis 60 (2017) 318–325; IF: 2.365
 11. P.J. Jodłowski, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, A. Węgrzynowicza, A. Kołodziej, J. Łojewska, In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement. Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 132-140; IF 1,602
 12. P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Chrzan, E. Piwowarczyk, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Plasma deposited cobalt oxide structured catalyst for VOC combustion from biogas fuelled engines, CAPOC 10 Preprints, vol.2,p. 295-308, Universite Libre de Brussels, 28-30.10. 2015
 13. J. Kryca, M. Iwaniszyn, P. J. Jodłowski, D. Chlebda, R. Pędrys, A. Wróbel, T. Łojewski, A. Kołodziej, J. Łojewska Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia. Kinetic and mass transport results, CAPOC 10 Preprints, vol.1,p. 419-433, Universite Libre de Brussels, 28-30.10. 2015