Wymiernym rezultatem każdego projektu badawczego powinny być opracowania naukowe. Poniżej przedstawiamy osiągnięcia naukowe, które są wynikiem badań realizowanych w ramach niniejszego projektu.

Publikacje:

 • A. Gancarczyk, M. Iwaniszyn, M. Piątek, M. Korpyś, K. Sindera, P.J. Jodłowski, J. Łojewska, A. Kołodziej, Catalytic Combustion of Low-Concentration Methane on Structured Catalyst Supports, Ind. Eng. Chem. Res. (2018) 57, 10281−10291, doi: 10.1021/acs.iecr.8b01987
 • D.K. Chlebda, P. Stachurska, R.J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, M. Sitarz, P.J. Jodłowski, DeNOx Abatement over Sonically Prepared Iron-Substituted Y, USY and MFI Zeolite Catalysts in Lean Exhaust Gas Conditions, Nanomaterials, 8 (1) (2018) 1-19; IF: 3.553           doi:10.3390/nano8010021
 • D.K. Chlebda, P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, J. Łojewska, Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy: Spectrochim. Acta A, 192 (2018) 201-210; IF: 2.536            https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.11.020
 • P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol-gel method: Appl. Surf. Sci. 427 (2018), 563–574; IF: 3,387
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.08.057
 • P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation. Nanomaterials 2017, 7, 174; IF: 3.553
  http://dx.doi.org/10.3390/nano7070174
 • P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Gancarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, DeNOx Abatement Modelling over Sonically Prepared Copper USY and ZSM5 Structured Catalysts. Catalysts 7 (2017), 205. IF: 3.082
  http://dx.doi.org/10.3390/catal7070205
 • D. K. Chlebda , P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, J. Łojewska; 2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  186 (2017), 44–51; IF: 2.536
  https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.06.009
 • P. J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, Journal of Catalysis, 350 (2017) 1-12; IF 7,2
  https://doi.org/10.1016/j.jcat.2017.03.022
 • Jodłowski P., Jędrzejczyk R.; Garncarczyk A.; Łojewska J.; Kołodziej A., New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst activity tests: problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate; Chemical Engineering Science,  162 (2017) 322–331; IF 2,750
  http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2017.01.024
 • P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, J. Tyczkowski, J. Kryca, A. Kołodziej, J. Łojewska, Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion, Topics in Catalysis 60 (2017) 318–325; IF: 2,365
  http://doi.org/10.1007/s11244-016-0618-7
 • P.J. Jodłowski, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, A. Węgrzynowicza, A. Kołodziej, J. Łojewska, In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement. Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 132-140; IF 1,602
  http://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.02.039

 

Wystąpienia konferencyjne:

 • P.J. Jodlowski, R.J. Jedrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, L. Kuterasinski, A. Gancarczyk, M. Sitarz; Sonochemically Prepared Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion” has been accepted for „ICNNAM 2018: International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials, Wenecja, Włochy, 13-14 sierpnia 2018 (poster – zgłoszenie zaakceptowane)
 • R.J. Jedrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, R. Wazny, A. Domka, M.Sitarz, P.J. Jodlowski; Nanocomposite Metal Material: Study of Antimicrobial and Catalytic Properties” ICNNAM 2018: International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials, Wenecja, Włochy, 13-14 sierpnia 2018 (poster -zgłoszenie zaakceptowane)
 • P.J. Jodlowski, I. Czekaj, L. Kuterasinski, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, S. Basąg, L. Cmielarz; Design of copper USY catalyst for SCR deNOx, ICMHNA 2018 : 22nd Zeolite Forum, Niepołomice, 19-23 czerwca 2018 (wystąpienie – zgłoszenie zaakceptowane)
 • P.J. Jodłowski, I. Czekaj, Ł. Kuterasiński, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, R.J. Jędrzejczyk, M. Sitarz, S. Basąg, L. Chmielarz; Design of copper USY catalyst for SCR deNOx, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry,  Kraków, Polska, 18-23 marca 2018 – poster
 • P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz; Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation, 6th International Conference on Nano and Materials Science, Florida Polytechnic University, USA, 15-17 stycznia 2018 – komunikat
 • R.J. Jędrzejczyk, P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, M. Sitarz, Characterisation of well-adhered ZrO2 nanosized catalysts based on produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method, 6th International Conference on Nano and Materials Science, Florida Polytechnic University, USA, 15-17 stycznia 2018 – komunikat
 • D.K. Chlebda, R.J. Jedrzejczyk, A. Dziedzicka, P.J. Jodłowski, Katalizator na bazie tlenku chromu do dopalania metanu, Kraków InnoTech Summit 2017, 26 października 2017 – poster
 • D.K. Chlebda, A. Dziedzicka, R. Ważny, P.J. Jodłowski, R.J. Jedrzejczyk, Nowy sposób wytwarzania przeciwdrobnoustrojowej warstwy tlenku cyrkonu na reaktorze strukturalnym za pomocą sonochemicznej metody zol-żel, Kraków InnoTech Summit 2017, 26 października 2017 – poster
 • P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska, In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7 września 2017 – komunikat
 • R. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, D, Chlebda, Ł. Kuterasiński, R. Ważny, M. Śliwa, P. Jodłowski – Spectroscopic and antimicrobial characterisation of Ag, Cu, Zn and combined bimetal exchanged zeolites, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7 września 2017 – poster
 • Ł. Kuterasiński, P. Jodłowski, A. Dziedzicka, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda – Sonically prepared Fe-MFI and Fe-USY zeolites as catalysts for DeNOx processes, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7 września 2017 – poster
 • P.J. Jodłowski, I. Czekaj, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Sitarz  – Comparison of theoretical and experimental studies of SCR deNOx over Cu-USY structured catalyst, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7 września 2017 – poster
 • D.K. Chlebda, P. Jodłowski, D. Pawcenis, R. Jędrzejczyk, M. Chrzan, J. Łojewska – An integrated AFM-Raman instrument for studying heterogeneous catalytic systems – example of multicomponent systems deposited on kanthal steel, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7 września 2017 – poster
 • P. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk , D. Chlebda , M. Gierada, J. Łojewska; In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce and Pd mixed oxides deposited on a steel surface; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – komunikat
 • R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, D. Chlebda, A. Dziedzicka; New sonochemically assisted synthesis of structured non-noble catalyst for methane and VOCs combustion; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – komunikat
 • P. Jodłowski, I. Czekaj, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda; Comparison of theoretical and experimental studies of methane adsorption on PdO/Al2O3 structured catalyst; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – poster
 • D. K. Chlebda, P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk , A. Dziedzicka, D. Pawcenis, J. Łojewska; Evaluation of the surface intermediates during the methane catalytic combustion over non-noble catalysts by in situ NIR and 2D-COS; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – poster
 • A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, R. J. JędrzejczykB , D. Chlebda, P. Jodłowski; Sonochemically assisted synthesis of zeolite catalysts for methane combustion; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – poster
 • Ł. Kuterasiński, P. Jodłowski, A. Dziedzicka, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda; Sonically prepared Cu-MFI and Cu-USY zeolites as catalysts for DeNOx processes; CSI XL Piza, Włochy, 11-16 czerwca 2017 – poster
 • P. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska; In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface; XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne; Kraków, 15-17 marca 2017 r. – poster
 • P. Jodłowski, R.J.Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Dziedzicka, Sposób wytwarzania katalizatorów tlenkowych na bazie związków chromu, Dzień Wynalazków – Politechnika Krakowska, 3.03.2017 r., Kraków, Poland – komunikat
 • P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, J. Kryca, M. Iwaniszyn, A. Kołodziej, J. Łojewska: Sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement: experiments and modeling, International Conference on Structured Catalysts and Reactors, 22-24.06.2016, Donostia-San Sebastian, Spain
 • P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. Chlebda, E. Piwowarczyk, M. Chrzan, M. Sitarz, J. Łojewska: Sonochemical synthesis of metal oxide catalysts for methane catalytic combustion: in situ and operando spectroscopic studies, French Conference on Catalysis (FCCat 1), 23 – 27.05.2016, Fréjus, France

Zgłoszenia patentowe:

 • Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki metalu, katalizator zeolitowy otrzymywany tym sposobem oraz zastosowanie ultradźwięków w wytwarzaniu katalizatorów zeolitowych i zastosowanie katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji SCR – nr zgłoszenia: ​P.422053 (2017)
 • Sposób nanoszenia warstw tlenku metalu na struktury metaliczne – nr zgłoszenia: P.418768 (2016), PCT/PL2017/000066
 • Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego – nr zgłoszenia: P.417276 (2016), PTC/PL2017/000050