Realizacja projektu wymaga szerokiej, multidyscyplinarnej współpracy doświadczonych jednostek badawczych. Wynika to głównie ze stopnia złożoności prac. Na etapie wdrożenia, zespół projektowy planuje także pozyskanie partnera przemysłowego.

Współpracujące jednostki badawcze:

  1. Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Wydział Chemii UJ.
  2. Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska Akademia Nauk, Gliwice.
  3. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  4. Physical Organic Chemistry and Organocatalysis Research Group, Politechnika Krakowska.
  5. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (​Grupa Interakcji Roślin z Mikroorganizmami)
  6. Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów, Wydział Chemii UJ.

 

partnerzy_iichpartnerzy_agh partnerzy_ujZnalezione obrazy dla zapytania małopolskie centrum biotechnologii logo