Zespół dysponuje aparaturą naukową umożliwiającą syntezę katalizatorów nowoczesnymi metodami (m.in. sonochemia).
Dzięki dostępnym układom analitycznym możliwe jest wykonywanie badań składu i struktury katalizatorów.

Charakterystyka katalizatorów jest dopełniona kompleksowymi badaniami metodami in situ i operando.

  • illiustracja_spektroSpektrometr FTIR (specyfikacja)
    Wyposażenie:
    1. Przystawka DRIFT oraz wysokotemperaturowa kuweta analityczna (Harrick) do analiz ciał stałych,
    2. Przystawka ATR do analizy ciał stałych i cieczy w warunkach otoczenia,
    3. Gasera PA 101 – Przystawka akustyczna do analizy gazów wraz z układem dozowania gazów i mieszanin specjalnych.

 

 

 

Obecnie realizowany jest proces zakupowy innego sprzętu laboratoryjnego. Wraz z finalizacją poszczególnych etapów informacje o nowym wyposażeniu będą zamieszczane na tej stronie.


Spektroskopia w podczerwieni (ang. Infrared Spectroscopy, IR) stanowi jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w badaniach powierzchni katalizatorów heterogenicznych. Do najczęściej wykorzystywanych technik można zaliczyć: techniki transmisyjne, rozproszonego odbicia (np. DRIFTS), całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR) czy też fotoakustyczne. W katalizie dzięki zastosowaniu IR możliwa jest identyfikacja cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni katalizatorów, a także określenie sposobu oddziaływania tych cząsteczek z powierzchnią katalizatora. Zastosowanie tzw. cząsteczek sond pozwala ponadto na określenie charakteru chemicznego centrów aktywnych obecnych na powierzchni katalizatora. W ostatnich latach spektroskopia w podczerwieni jest również stosowana w badaniu ewolucji powierzchni katalizatorów w warunkach rzeczywistych (reakcji). Pomiary in situ pozwalają zidentyfikować produkty przejściowe reakcji katalitycznych oraz zmiany, jakim ulega struktura powierzchni katalizatora w trakcie przebiegu reakcji w różnych temperaturach.