Zespół badawczy „novonox” intensywnie współpracuje zarówno z innymi naukowcami, jak i firmami. Jego doświadczenie służy nie tylko
w codziennej pracy w laboratorium, ale także partnerom.

Zespół współpracuje z Pracownią Badań Katalizatorów, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński.

BADANIA ZLECONE
Zespół wykonuje badania zlecone w zakresie analiz katalizatorów, jak również innych materiałów. Oferuje również pomoc w koordynacji prac badawczych w projektach realizowanych przez biznes i przemysł. Członkowie zespołu posiadają doświadczenie we współpracy z firmami i instytucjami naukowymi tak z kraju, jak i ze świata. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

WDROŻENIE PROJEKTU – INNOWACJE
Jesteśmy otwarci na współpracę mającą na celu komercjalizację opracowanych przez nas materiałów i urządzeń. Osoby i podmioty zainteresowane wdrożeniem opracowanych konwerterów zanieczyszczeń, bądź zainteresowane dalszymi wspólnymi badaniami i komercjalizacją opracowywanych nowych materiałów katalitycznych proszone są o kontakt.