CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie konwertera katalitycznego opartego na krótkokanałowych metalicznych strukturach i nanokompozytowych katalizatorach zawierających metale przejściowe, dedykowanego do katalitycznego utleniania metanu, LZO oraz selektywnej redukcji tlenków azotu ze strumienia gazów odlotowych turbin zasilanych biogazem.

Prototypowy konwerter katalityczny z wypełnieniem krótkokanałowym będzie miał zasadniczo zwiększone własności transportowe, co doprowadzi do znacznego zmniejszenia rozmiarów instalacji, oczekiwanej przez producentów energii z biogazu. Do parametrów transportowych reaktora zostanie dostosowana aktywność katalizatorów CC i SCR.

ZAKŁADANE REZULTATY

Prototyp konwertera dla katalitycznego utleniania metanu i LZO gazów odlotowych silników lub turbin zasilanych biogazem.

Konwerter o wysokich parametrach transportowych i zminimalizowanej wielkości będzie wyposażony w katalizator na bazie tlenów metali o aktywności dostosowanej do jego parametrów transportu.
Prototyp konwertera katalitycznego do selektywnej redukcji tlenków azotu ze strumieni odlotowych turbin zasilanych biogazem. Konwerter będzie zoptymalizowany pod kątem dopasowania parametrów transportowych i aktywności katalizatora zeolitowego.