Projekt „novonox” skupia się na opracowaniu i wytworzeniu konwertera katalitycznego opartego na krótkokanałowych metalicznych strukturach oraz nanokompozytowych katalizatorach zawierających metale przejściowe.

Jego przeznaczeniem będzie katalityczne utlenianie metanu, LZO oraz selektywnej redukcji tlenków azotu ze strumienia gazów odlotowych turbin zasilanych biogazem.

Prace badawcze realizuje zespół naukowy z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskie, natomiast wykonaniem prototypu zajmie się Instytut Inżynierii Chemicznej PAN.

AKTUALNOŚCI